Miljøfyrtårn

Bergen og Hordaland Turlags kontorvirksomhet har siden 2010 vært sertifisert etter miljøfyrtårn-ordningen. Sertifiseringsstandarden er driftet av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn-ordningen er: «Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.» Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per desember 2015. 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp» (kilde: Miljøfyrtårn).

Det formelle regelverket som ligger til grunn for Miljøfyrtårn-ordningen er tilgjengelig på stiftelsen Miljøfyrtårns hjemmesider.

Annonse