Risikovurderingskjema

Formål med ei risikovurdering er å unngå tap av liv, unngå personskader, og skape trygge rammer for turdeltakarane, turleiarane og turarrangøren.

Annonse