51 treff i Bergen og Hordaland Turlag

Forside
Bergen og Hordaland Turlag er vestlandets største friluftsorganisasjon med over 31 000 medlemmer. Vi…
19. november 2020
Om Byfjellstrimmen
Rita Mathisen Verv: Styremedlem og byfjellstrimmen grunnlegger Tlf:

Besøksadresse
Tverrgt. 4–6, 5017 Bergen

Fakturaadresse:
PDF på e-post til faktura-bht@dnt.no
EHF (elektronisk) til vårt org.nr. 956386977
Fakturaspørsmål? catrine.frei@dnt.no

Kontonr: 3411 41 63777
IBAN: NO18 34114163777
SWIFT: DNBANOKK
Betalingsapp: DNT Hyttebetaling