Styrearbeid

Varde viser veg til Skavlabu.
Varde viser veg til Skavlabu. Foto: Jane Britt Daae

Her finner du informasjon om det administrative arbeidet i lag og grupper.

Årshjul, organisasjonskart, retningslinjer og planer.

Oversikt over forskjellige roller og ansvarsområder

Rekruttering av medlemmer og frivillige.  

Statistikk over frivillig arbeid og medlemmer.

Når ulykka er ute.

God planlegging er halve turen!

Annonse