Tilrettelegging av stier i Byfjellene

Tilrettelegging for turer i Byfjellene er viktig. Ta kontakt med Turlaget om du vil være med i en dugnadsgruppe.
Tilrettelegging for turer i Byfjellene er viktig. Ta kontakt med Turlaget om du vil være med i en dugnadsgruppe. Foto: Julie Maske

Har du lyst å forbedre stiene i Byfjellene?

Bergenserne bruker naturen og Byfjellene som aldri før og nå ønsker vi å forbedre stinettverket for å hindre slitasje, og sørge for at naturbruken og fotavtrykkene våre er bærekraftig i fremtiden.

Vi søker frivillige som ønsker å bli med å danne en ny dugnadsgruppe i regi av Bergen og Hordaland Turlag for tilrettelegging og vedlikehold i Byfjellene og friluftsområdene rundt som per dags dato ikke dekkes av eksisterende dugnadsgrupper, lag eller foreninger. Oppgavene kan bestå av alt fra rydding av vegetasjon, klopping og steinsetting til å bistå Bymiljøetaten og Byfjellsforvalteren med skilting og vedlikehold av eksisterende ruter og andre forefallende oppgaver. Dugnad kan organiseres i lag eller individuelt, alt etter hva man foretrekker.

Urbane nærturer - vil du bli rutefadder?

Har du lyst å vise fram din bydel og dele «ukjente perler» der du bor? Liker du å formidle natur- og kulturhistorie eller annen kunnskap om spennende plasser? Da er rutefadder noe for deg. Turlaget skal nå kartlegge urbane nærturer i Bergen kommunes åtte bydeler. Urbane nærturer er rundturer på skogsvei, grus og asfalt, ca. 6-8 km i lengde, og rundt to timers gangtid. 

Vi ønsker med dette å skape et tilbud for å fremme folkehelse for alle som av ulike årsaker foretrekker å gå på enklere turer i urbane strøk. Nå søker vi etter rutefaddere som brenner for inkludering og mangfold og som ønsker å ta eierskap til et eller flere ruteforslag i sin bydel. Les mer her.

Annonse

Send e-post til prosjektansvarlig for bynært friluftsliv Dan Jørgen Sørheim: dan.jorgen.sorheim@dnt.no,
​​​​​​​eller ring 930 07 183 for en uforpliktende prat og mer informasjon.